Principy a trendy v cirkulární ekonomice. Prohlídka materiálové knihovny matériO Prague

Akce je realizována v rámci interního projektu Design pro konkurenceschopnost a je určena pro malé a střední podniky a designéry, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha. 

Datum konání
08.12.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
matériO' Prague, Říčanova 19, Praha 6
Další akce v kategoriích

Harmonogram:

  • 14:00 – 14:30 Registrace účastníků 
    • Registrace účastníků proběhne v kavárně Café a Bistro Kuzebauch, která sídlí v přízemí budovy, ve které se nachází i Centrum pro inovativní materiály matériO Prague.  
  • 14:30 – 14:45 Informace o zvýhodněných službách projektu Design pro konkurenceschopnost, CzechTrade  
  • 14:45 – 15:45 Principy a trendy v cirkulární ekonomice, matériO Prague 
    • Seminář přinese informace o novinkách ze zahraničního veletrhu Dutch Design Week, který se dlouhodobě tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky v designu věnuje. Na příkladech inovativních materiálů a technologií bude účastníkům ukázáno, jak je možné za použití principů cirkulární ekonomiky snižovat negativní dopady z výroby na životní prostředí.   
  • 15:45 – 16:00 Coffee break
  • 16:00 – 17:00 Prohlídka showroomu matériO Prague 

V showroomu matériO Prague se nachází více než 3 000 fyzických vzorků inovativních materiálů, které účastníci budou mít možnost po semináři prozkoumat.

Cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. V dnešním světě je nezbytně nutné chovat se zodpovědně a zabývat se také recyklací nebo upcyklací toho, co vyrobíme. Tlak zákazníků na udržitelnost nutí výrobce a designéry hledat nové, environmentálně šetrné technologie a materiály, které umožní produktu vyniknout po stránce estetické i funkční.

Správné použití inovativních materiálů a technologií tedy hraje klíčovou roli v uplatnění českých firem na zahraničních trzích a může jim výrazně pomoci při exportu. V rámci projektu Design pro konkurenceschopnost jsme pro Vás připravili na toto téma seminář, který je skvělou příležitostí k načerpání inspirace pro nové projekty i možností pro zlepšení těch stávajících.

Seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha. Rozhodující pro posouzení není sídlo společnosti, nýbrž skutečné místo dopadu realizovaných činností MSP z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Místo realizace (např. provozovna) musí být identifikováno adresou a popisným číslem.

Loga-design.jpg

Vstup na akci je možný pouze s respirátorem a v souladu s aktuálními vládními hygienickými opatřeními (ukončené očkování, potvrzení o prodělané nemoci).

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Dostálová Monika / Vedoucí Exportního vzdělávání / monika.dostalova@czechtrade.cz / +420224907532