Zdroj: CzechTrade

Smagua 2023-NOVUMM KET 2023/002K

Smagua 2023 je mezinárodní veletrh zaměřený na technologie a hospodaření s vodou. Letošní ročník se koná v termínu od 7. do 9. března 2023.

Datum konání
07.03.2023 - 09.03.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Španělsko Španělsko
Místo konání
Zaragoza
Další akce v kategoriích

Více informací o veletrhu

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je minimálně 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž z toho minimálně 3 účastníci musí být na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice agentury CzechTrade

  • účast na společném stánku agentury CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje agentura CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na agenturu CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • je možné libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Zegzulková Terezie / manažerka aktivity pro projekt NOVUMM KET financovaný z OP PIK / terezie.zegzulkova@czechtrade.cz / +420 224 907 547

Doporučujeme