Spielwarenmesse 2021 – NOVUMM 2021/001N

Místo konání:
výstaviště Nuremberg Exhibition Center, Norimberk Německo
Země určení:
Německo Německo
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
20. 07. 2021 - 24. 07. 2021

Mezinárodní veletrh se zaměřením na hračkářský průmysl Spielwarenmesse proběhne ve dnech od 20. do 24. července 2021 v Norimberku.

Informace o veletrhu

Obsah:

 • nejvýznamnější událost roku pro zástupce hračkářského průmyslu,
 • výrobci a obchodníci zde získají ucelený přehled o trhu a obdrží a prohloubí vysoce kvalitní kontakty,
 • záruka nejnovějších trendů, odborných znalostí a služeb,
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
 • letošní 71. ročník navštívilo během 5 veletržních dnů 63 500 návštěvníku a vystavovalo 2 843 subjektů.

Informace:

 • Veletrh Spielwarenmesse 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)
 • Na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
 • Podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • Veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici (tato podmínka není stále splněna).

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel.
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele.


Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Pacáková Jaroslava
projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK

+420 224 907 545Pravidelné novinky e-mailem