Turistická prezentace ČR v kontextu Střední Evropy a B2B matchmaking na Cebu

Místo konání:
Filipíny, Cebu
Země určení:
Filipíny Filipíny
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
14. 10. 2019

ČR bude představena jako atraktivní a bezpečná destinace pro incomingovou turistiku z Filipín do ČR pro bonitní segmenty (korporátní klientela, movitá vyšší střední třída, zážitkové balíčky).

Projektem se snažíme podpořit růst filipínského incomingu do ČR s odhadovaným počtem 25 tisíc klientů ročně a téměř 40% meziročním nárůstem vydávání víz na ZÚ Manila (VFS v Manile a na Cebu).

Projekt podpoří rozvoj trhu specializovanými B2B semináři spojenými s destinační prezentací i s formátem networkingového programu pro ČR / V4 zástupce cestovního ruchu (CK a jejich asociace a destinační management – státní správa a samospráva a instituce zapojené do cestovního ruchu) s cílem navázání nových kontaktů s potenciálními filipínskými partnery na Cebu.

Matchmakingový seminář organizovaný ZZ Korea a ZÚ Manila v rámci pravidelné roadshow v Jihovýchodní Asii (RS SEA) s potenciálem k rozvoji bonitního turismu – letos Malajsie, Indonésie, Filipíny – je organizován pro turistické kanceláře a operátory zemí V4. Na těchto vzdálených trzích se osvědčila spolupráce se zeměmi V4 (SK, PL a HU), neboť společná prezentace oslovuje více zájemců a přispívá k rozvoji nových turistických itinerářů.

Cíle:
1/ Propagace ČR v rámci Střední Evropy v Cebu City (2. největším město Filipín) a ostrovech Visayas.

2/ Podpora přímých obchodních kontaktů českých podnikatelů a filipínských CK a agentů po úspěšném navázání kontaktů v Manile (poptávka českých subjektů).

3/ Podpora incomingové turistiky do ČR a regionů. 

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/ce2b0caf-5638-4fd1-9584-9ba0ba71cc7c.

Pravidelné novinky e-mailem