Účast českých firem na veletrhu obranné techniky INDODEFENCE 2022

Datum konání
02.11.2022 - 05.11.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Indonésie Indonésie
Místo konání
Jakarta
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Cílem projektu je
prezentace nabídky českých firem v segmentu obranného průmyslu, udržení
povědomí o ČR jako významném partnerovi v dané oblasti a v neposlední řadě
podpora konkrétních obchodních případů, jak budoucích tak i probíhajících.
IndoDefence je stěžejní bienální veletrh, který je přímo zaštítěný a
spolu-organizovaný MO Indonésie a slouží jako přímá nabídka tvůrcům koncepcí
výzbroje a modernizace, nákupčím i konečným uživatelům. Zároveň je platformou
pro navázání kontaktů s místními partnery, které jsou/mohou být v praxi klíčové
pro získání zakázky a úspěšný průběh jejího plnění. Přítomnost na IndoDefence
je pro úspěšné působení v Indonésii v daném oboru prakticky nezbytná. ČR se
veletrhu pravidelně účastní ve formátu (i) oficiální mise vedená ministrem
(2018) nebo náměstkem (2016, 2014) MO; (ii) podnikatelské mise a (iii)
národního stánku. V roce 2016 byla účast podpořena jako tzv
„oficiálka“ MPO ČR, v roce 2018 pak ve formě PROPED. Ve formě PROPED
byla plánována i podpora na rok 2020 a plánované mise AOBP se hodlala zúčastnit
špička českých firem v daném oboru.  Z
důvodu COVID-19 byl IndoDefence 2020 odložen na listopad 2022. Přestože nelze
ani 100% vyloučit další odklad, je nutné s konáním počítat a o připravenosti
pořadatelů svědčí i oficiální pozvání indonéského ministra obrany zaslaného
českému protějšku.
 

S podporou PROPED
bude zajištěna výstavní plocha pro český národní pavilón, přičemž je počítáno s
úsporou (DPH) z důvodu platby prostřednictvím ZÚ Jakarta. Návazně na zkušenost
z předchozích ročníků půjde o plochu 120m2. Obdobně jako v roce 2018 je v plánu
lokalizovat výstavní prostor vedle individuálního stánku, který plánuje, v
Indonésii již dobře etablovaná, skupina CSG/Excalibur Army, což umožní vytvořit
důstojný a viditelný prostor pro prezentaci českého obranného průmyslu. Mise
AOBP/ participující společnosti využijí výstavní plochu národního pavilónu a v
koordinaci vytvoří i jeho podobu dle potřeb a za spolufinancování jednotlivých
účastníků. Kromě vlastní prezentace budou mít čeští exportéři možnost
participovat na dalším programu a networkingových akcích doprovázejících
veletrh, nebo zorganizovaných ZÚ. V případě, že IndoDefence 2022 nebude pokryt
jako veletrh s oficiální účastí (oficiálka) v gesci MPO ČR, představuje  PROPED 
variantu, jak českou účast zajistit.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor