Večerní koktejl pro lokální partnery na okraj B2B Roadshow V4 v Kuala Lumpur

Večerní koktejl se uskuteční na okraj roadshow B2B partnerů z oblasti cestovního ruchu zemí V4 v JV Asii.

Datum konání
14.10.2022
Typ akce
Společenská akce
Země určení
Malajsie Malajsie
Místo konání
Kuala Lumpur
Další akce v kategoriích

Večerní koktejl (PROPED) bude navazovat na destinační prezentaci a matchmakingový seminář, který  v Kuala Lumpur zajistí ZZ CzechTourism v odpoledních hodinách. Cílem je umožnit českým subjektům navázat bližší kontakty s lokálními partnery v méně formálních podmínkách.

Cíl:

Cílem akce je zvýšení povědomí o České republice jako destinaci pro cestovní ruch pro návštěvníky z regionu JV Asie. Zacílení na udržitelnost v cestovním ruchu, propagaci jednotlivých regionů České Republiky a nabídky cestovního ruchu v regionech. Navázání
kontaktů mezi českými B2B subjekty a malajsijskými partnery v oblasti cestovního ruchu. Prohloubení znalostí malajsijských
odborných subjektů a novinářů o široké nabídce turismu v ČR umožní prodloužení délky pobytu budoucích návštěvníků, které bude mít za důsledek ekonomický přínos pro lokální subjekty v regionech.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor