Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings (VTM) 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním automotive veletrhu Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings 2022.

Datum konání
30.03.2022 - 31.03.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Itálie Itálie
Místo konání
Turín
Další akce v kategoriích

Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings je mezinárodní B2B akce. Jedná se o čtvrtou edici akce organizované v Turíně, které se v minulém ročníku zúčastnilo přes 240 vystavovatelů z řad primárně italských účastníků, včetně místních leaderů sektoru. VTM nabízí přímý matchmaking mezi účastníky na základě předběžného zájmu a je efektivním nástrojem k navázání nové obchodní a technologické spolupráce. Více informací o akci

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Proč byste se měli prezentovat právě na veletrhu Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings 2022:

 • Italský automobilový průmysl je primárně soustředěn v Turíně a Piemontu. Přibližně 35 % z 2 467 společností (se 160 000 zaměstnanci) aktivních v Itálii sídlí právě v tomto regionu.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade Itálie zároveň vyjednává o možnosti prezentace České republiky a jednotlivých firem jako příklad inovativní země s důrazem na propagaci sektoru Automotive v rámci jednotlivých konferencí a oficiálního programu.
 • Organizátor akce nabízí kolektivní účasti CzechTrade lepší cenu stánku oproti standardnímu ceníku.
 • Vedle mnoha společností operujících v oblasti automotive, jsou v regionu i čtyři univerzity, 200 soukromých a veřejných výzkumných a vývojových center, čtyři vědecko-technické parky, sedm inovačních center a šest inkubátorů.
 • Akce nabízí formát přímého matchmakingu.
 • V případě špatné sanitární situace bude mít akce digitální formát. Čeští vystavovatelé tak případně nepřijdou o možnost se akce účastnit.

Oborové zaměření:

 • Automotive
 • Automatizace
 • Elektronika a elektrotechnika
 • Mechanika
 • Mobility technology
 • Strojírenství
 • Software
 • Electric charging systems
 • Intelligent transport systems
 • Manufacturing technologies a vehicle systems

Českým firmám nabízí agentura CzechTrade komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti s prezentací ve společné expozici s asistenčními službami přímo od pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie:

 • Asistence pracovníka CzechTrade pro tlumočení a překlad firemního profilu do italského jazyka.
 • Vlastní výstavní plocha o velikosti 6 m2.
 • Základní vybavení objednané plochy – infopult nebo prosklený infopult či vitrína, stůl pro 3 osoby, společné zázemí a grafika.
 • Publikace účasti firmy na stránkách italské kanceláře CzechTrade.
 • Zápis do katalogu vystavovatelů, zápis na schůzky B&B a vytvoření harmonogramu předem.
 • Mailing s pozvánkou s logem CzechTrade k návštěvě vašeho stánku vybraným relevantním kontaktům v sektoru.
 • Cena činí 47 000 Kč bez DPH.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradí, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Neymon Myslovich Stefani, M.A. / exportní konzultant / stefani.myslovich@czechtrade.cz / +420 224 907 527