Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Místo konání:
Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 2306/14, České Budějovice Jihočeský kraj
Země určení:
Česká republika Česká republika
Typ akce:
Pracovní setkání
Datum konání:
25. 02. 2020
V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry nebo jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací, které administrují příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky našim partnerům můžete konzultovat: +      OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API) +      OP Zaměstnanost (MPSV) +      OP Životní prostředí, program Nová zelená úsporám a program Dešťovka (SFŽP ČR) +      Program rozvoje venkova (SZIF) +      Integrovaný regionální operační program (CRR) +      nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP ČR) +      možnosti podpory Jihočeské hospodářské komory +      finanční nástroje pro podnikatele (ČMZRB) +      možnosti přeshraniční spolupráce (Evropský region Dunaj-Vltava, RERA, ERASMUS+) +      dotační možnosti místních akčních skupin (MAS) +      program Jihočeské podnikatelské vouchery (JVTP) +      programy na podporu podnikání agentury CzechInvest +      programy GAMA, DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a THÉTA Technologické agentury ČR +      proexportní programy agentury CzechTrade a další Účast na veletrhu je bezplatná a bez nutnosti registrace!

Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Křiváčková Martina, BBus.

+420 296 342 946Pravidelné novinky e-mailem