Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Místo konání:
Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 2306/14, České Budějovice Jihočeský kraj
Země určení:
Česká republika Česká republika
Typ akce:
Pracovní setkání
Datum konání:
25. 02. 2020

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry nebo jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací, které administrují příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat:
+      OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API)
+      OP Zaměstnanost (MPSV)
+      OP Životní prostředí, program Nová zelená úsporám a program Dešťovka (SFŽP ČR)
+      Program rozvoje venkova (SZIF)
+      Integrovaný regionální operační program (CRR)
+      nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP ČR)
+      možnosti podpory Jihočeské hospodářské komory
+      finanční nástroje pro podnikatele (ČMZRB)
+      možnosti přeshraniční spolupráce (Evropský region Dunaj-Vltava, RERA, ERASMUS+)
+      dotační možnosti místních akčních skupin (MAS)
+      program Jihočeské podnikatelské vouchery (JVTP)
+      programy na podporu podnikání agentury CzechInvest
+      programy GAMA, DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a THÉTA Technologické agentury ČR
+      proexportní programy agentury CzechTrade a další

Účast na veletrhu je bezplatná a bez nutnosti registrace!Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Křiváčková Martina, BBus.

+420 296 342 946Pravidelné novinky e-mailem