Western China International Fair 2021

Agentura CzechTrade připravuje pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu Western China International Fair 2021.

Datum konání
16.09.2021 - 20.09.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Čína Čína
Místo konání
Chengdu
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

The Western China International Fair je největším veletrhem v jihozápadní Číně. Pravidelně se pořádá od roku 2000. Veletrh podporuje rozvojovou spolupráci v rámci strategie Belt and Road.

Více o veletrhu

Proč byste se měli prezentovat právě na veletrhu Western China International Fair 2021:

 • Veletrh se koná každé dva roky v západočínském městě Chengdu (provincii Sichuan).
 • Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti: zástupcům firem, obchodníkům, nákupčím a odborníkům.
 • Minulého ročníku se zúčastnilo 6000 vystavovatelů z různých zemí světa, na výstavní ploše 260 000 m2, s návštěvností přes 528 000 návštěvníků.
 • Veletrh je zaměřen na prezentaci zemí a jejich produktů, tedy není zde produktové omezení.
 • Svým zaměřením je veletrh jedinečnou platformou pro navazování obchodních kontaktů a výměnu informací z mezinárodního prostředí.
 • Rostoucí disponibilní příjmy, urbanizace, obavy z bezpečnosti potravin, změny životního stylu či zlepšení maloobchodní distribuce a infrastruktury patří mezi hnací síly nárůstu čínské spotřební poptávky po zahraničních produktech.
 • Přesycený trh a tvrdá zahraniční i čínská konkurence převládají zejména v rozvinutých oblastech na jihu a východě, a hlavně pak v deltách Perlové řeky a Dlouhé řeky, zatímco na jihozápadě/západě Číny se nachází stále ještě neobsazený terén.
 • Chengdu/Sichuan (se sousedním samosprávním městem Chongqing) patří mezi nejrozvinutější oblasti jihozápadní/západní Číny s největším spotřebitelským potenciálem.
 • Akce představuje ideální platformu pro získání obchodních kontaktů na jednom místě, čímž vytváří možnost efektivně oslovit cílové zákazníky.
 • Vysoká mezinárodní účast a kvalita návštěvníků (vysoký podíl návštěvníků s rozhodovací pravomocí ve firmách, obchodníci, odborníci atp.) garantuje úroveň akce.

Českým firmám nabízí agentura CzechTrade komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti s prezentací ve společné expozici s řadou doprovodných asistenčních služeb:

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společné expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

 • Prostor pro vystavení produktů na společném stánku ve formě prezentačního pultu či vitríny
 • Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu
 • Umístění loga firmy na společném stánku
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy)
 • Cena: (1x) ve formě 1x pultu nebo 1x vitríny 35 000 Kč bez DPH
 • Cena: (2x) ve formě 1x pultu a 1x vitríny, nebo 2x pultu či 2x vitríny 70 000 Kč bez DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu Western China International Fair 2021 najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradí, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Miškovská Iveta / Exportní konzultant / iveta.miskovska@czechtrade.cz / +420 224 907 514