WorldFood Ukraine 2021 – NOVUMM 2021/028N

WorldFood Ukraine 2021 je jediná mezinárodní výstava pro potravinářský a nápojový průmysl v zemi. 

Datum konání
02.11.2021 - 04.11.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Ukrajina Ukrajina
Místo konání
Kyjev
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Veletrh se stal důležitým místem setkávání mezinárodních dodavatelů s místními odběrateli včetně výrobců, distributorů, velkoobchodů a maloobchodníků.

Více informací

Veletrh WorldFood Ukraine 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahu, případně s provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Jarošová Jitka / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jitka.jarosova@czechtrade.cz / +420 224 907 538