Získávání zahraničních zákazníků pomocí digitálních nástrojů

Místo konání:
Dittrichova 21, Praha 2 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
16. 10. 2019

Vytvořte si efektivní systém, díky kterému budete získávat nové kontakty automaticky! 365 dní v roce a za zlomek nákladů, které byste běžně vydali za veletrh, či nové katalogy.

Na semináři Vás naučíme jak vytvořit efektivní digitální strategii pro získávání nových kontaktů v zahraničí. Ukážeme si pomocí kterých digitálních nástrojů jsme schopni identifikovat potenciální zákazníky a na praktických příkladech si perfektně osvojíte způsoby, jak tyto nová spojení zaujmout. Budete umět nastavit kritéria a cíle pro oslovování potenciálních klientů a v neposlední řadě si předvedeme, jak tyto kontakty metodicky přeměňovat ve věrné zákazníky. To vše se zřetelem na efektivní využívání časových, lidských i finančních zdrojů.

PROGRAM AKCE:

Zařazení digitálních nástrojů do obchodní strategie firmy

 • Aktuální stav marketingu v Česku a porovnání se světem
 • Současné teorie digitálního marketingu
 • Nástroje využívané v digitálním marketingu a jejich cíle

Jak identifikovat potenciální zákazníky

 • Životní cyklus zákazníka
 • Tvorba marketingových person a profilů ideálního zákazníka
 • Nástroje a způsoby identifikace kontaktů

Jak zaujmout a oslovit potenciální zákazníky

 • Tvorba obsahu pro jednotlivé fáze životního cyklu zákazníka
 • Příprava webu pro efektivní sběr kontaktů
 • Využití nástrojů digitálního marketingu pro sběr kontaktů

Jak přeměnit horké kontakty ve věrné zákazníky

 • Vyživování leadů, skórování a jejich segmentace
 • Jaké jsou průmyslové standardy a co lze považovat za úspěšnou kampaň
 • Jaké si zvolit cíle, a které informace nás zajímají

Závěrem

 • Co sledovat, značkovat a vyhodnocovat
 • Doporučené zdroje k dalšímu vzdělávání
 • Nástroje pro analýzu konkurence

Doporučujeme si s sebou vzít vlastní počítač.

Drobné občerstvení zajištěno.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/a776180d-de13-4670-9127-b117088b1a2b.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Šmatová Lucie
Specialista exportního vzdělávání

+420 224 907 571Pravidelné novinky e-mailem