38 mil eur pro francouzské a evropské vesmírné start-upy

Fond CosmiCapital je z větší části financován francouzským Národním centrem kosmického výzkumu (CNES) a investiční bankou Bpifrance.

Nový vesmírný fond poskytne 38 milionů eur na pomoc francouzským a evropským start-upům v oblasti vesmírného průmyslu. Jedná se o velmi dobrou zprávu pro start-upy v oblasti vesmírného průmyslu – začínají přicházet peníze potřebné na jejich rozvoj.

Fond CosmiCapital je z větší části financován francouzským Národním centrem kosmického výzkumu (CNES) a investiční bankou Bpifrance. Obě společnosti přispívají částkou 27 milionů eur. Fond má celkovou investiční kapacitu 38 milionů eur, která by se měla v průběhu roku 2022 zvýšit na 70 milionů eur. Spravuje ji společnost rizikového kapitálu Karista – ta je ze 49 % vlastněna společností Bpifrance.

CNES poskytne své technické znalosti pro výběr těch správných adeptů. Mimo jiné pomůže vybraným začínajícím podnikům získat první zakázky. „Úkolem CNES bylo budovat průmyslové šampiony. Nyní však své zaměření přehodnocujeme. Snažíme se podpořit ekosystém s mnoha začínajícími podniky. Z dvou nově založených podniků ročně před pěti lety jsme se dnes dostali na úroveň jednoho týdně“ vysvětluje Philippe Baptiste, generální ředitel CNES. Vesmírná agentura má velký zájem o novou generaci podnikatelů, kteří investují do vesmírného sektoru. „Jsou schopni riskovat, vyvíjet projekty a zkouší kombinace, které bychom sami nutně nezkoušeli. Vesmírná agentura nemá ráda rizika,“ dodal.

CosmiCapital bude při svých investicích postupovat selektivně. „Nefinancujeme průzkum vesmíru, těžbu nerostných surovin ve vesmíru, vesmírnou turistiku… Financujeme společnosti, které mají skutečný obchodní model na nám známém trhu a zejména na Zemi,“ zdůrazňuje Olivier Dubuisson ze společnosti Karista.

75 % investic je zaměřeno na hráče v navazující části kosmického sektoru, tj. společnosti, které získávají a využívají počítačová data ze satelitů k vytváření služeb nebo aplikací pro další odvětví, jako je přesné zemědělství, doprava, finance, bezpečnost, energetika atd. Zbývajících 25 % bude věnováno navazujícímu sektoru, tj. subjektům, které se zabývají návrhem a výrobou vesmírné infrastruktury v oblasti družic a nosných raket. Fond doufá, že první dvě transakce uzavře do konce roku 2021.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí