Agentura Moody’s ponechala Kolumbii její rating a zlepšila vyhlídky na budoucnost země

Zatímco agentury Ficth a Standart&Poor’s reagovaly negativně na jarní neklid v zemi, agentura Moody’s se svým rozhodnutím vyčkávala, a nakonec zemi ponechala její hodnocení.

Ve středu 6. října agentura Moody’s vydala prohlášení o udržení hodnocení Kolumbie, jejíž rating je nyní BAA2. Zároveň se zlepšila prognóza agentury Moody‘s na budoucnost Kolumbie, a to z negativní na stabilní. Lepší vyhlídka na budoucnost země je však dána za předpokladu, že vláda vydá taková fiskální po pandemická opatření, která ustálí dluh země. „Potvrzení kolumbijského ratingu BAA2 je podpořeno vládními výsledky obezřetného makroekonomického řízení a schopností budovat konsenzus a prosazovat takové politiky, které podporují hospodářský růst a podporují fiskální metriky.“ vyslovila se agentura.

Aktuální hodnocení Moody’s ovšem předpokládá, že příští administrativa bude zachovávat obezřetná makroekonomická rozhodnutí. Vláda by tak měla vydávat taková opatření k oživování ekonomiky země, která podpoří stabilizaci dluhu země.

Rozruch ohledně ratingu Kolumbie vyvolala nová chystaná daňová reforma a následná vlna protestů na jaře tohoto roku. Na nátlak veřejnosti byla proto v květnu 2021 reforma stažena a začalo se diskutovat o její nové podobě. Nový návrh, který byl 7.9. schválený oběma komorami, byl oficiálně schválen a podepsán prezidentem 14.9. Z důvodu špatného vývoje v zemi a masových protestů snížily rating Kolumbie agentury Ficth a Standart&Poor’s, zatímco Moody’s se svým rozhodnutím vyčkávala.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroje: semana.com; reuters.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí