Atraktivita kolumbijského trhu s nerosty

Dokonce 32 druhů minerálů vytěžených v Kolumbii nakupuje celkem 56 zemí po celém světě. Bilance zahraničních prodejů nerostů je kladná, protože prakticky na všech světových trzích je poptávka po kolumbijských nerostech zastoupena.

Podle záznamů informačního systému Národní jednotky těžebního a energetického plánování (UPME), tvoří těžební koš země celkem 40 nerostů, z nichž 32 se obchoduje na mezinárodních trzích. Z tohoto množství je to polovina, která přispívá z 80 % svými tržbami do celkových příjmů Kolumbie.

Ilustrační fotografie

Na základě výsledků porůzkumu Kolumbijského statistického úřadu (DANE) vyplývá, že kolumbijské nerosty nakupuje celkem 56 zemí. Je to právě vysoká diverzifikace těžebního koše, čímž země zvyššuje svoji konkurenceschopnost a je atraktivní destinací pro světové těžební společnosti.

Z celkového počtu národů, které využívají pro těžbu kolumbijské podloží jsou tři ze Severní Ameriky, 15 z Latinské Ameriky, šest patří ke karibským ostrovům, 17 k Evropě, tři jsou z Afriky a jedenáct z Asie a jeden z Oceánie. Naopak země, které nakupují nejvíce nerostů z Kolumbie jsou Čína, USA, Anglie, Nizozemí a nebo třeba Belgie. Za zmínku stojí, že Venezuela, se kterou Kolumbie přerušila diplomatické a obchodní vztahy, získává ze země především nerosty jako uhlí, kámen, sůl a jíl.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Nejvíce obchodovanou kolumbijskou horninou je uhlí (33 zemí), následují smaragdy (25 zemí), jíl (18 zemí), nikl (16 zemí) a zlato (15 zemí). Měď, známá jako kov těžební transformace Kolumbie, vykázala za loňský rok zahraniční tržby ve výši 58 milionů dolarů a Čína byla jediným zákazníkem. Ačkoliv stále neexisdtují konkrétní údaje o celkovém vývozu nerostných surovin ke konci roku 2021, odhaduje se, že by mohly dosáhnout více než šesti miliard dolarů.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: bnamericas.com

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary | Obchod
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí