Australané jsou obezřetnější a navyšují zůstatky na svých bankovních účtech

Jistota spotřebitelů byla na 11letém maximu v dubnu tohoto roku. Naopak spotřebitelská nálada upadla na 10leté minimum na začátku pandemie.

Největší australská banka Commonwealth Bank z analýzy dat svých klientů zjistila, že v září tohoto roku byl průměrný finanční zůstatek na účtech klientů pouze o 100 australských dolarů nižší než v září minulého roku.

Ilustrační fotografie

Nicméně Australané v porovnání se situací těsně před covidovou krizí, tedy v září 2019, navýšili zůstatky na svých bankovních účtech o 66 procent.

Ředitel oddělení monitorující finanční blahobyt klientů Ben Grauer poukázal na výsledky analýzy, které indikují přetrvávající opatrnost Australanů, jež si pro jistotu střádají na případné horší časy. Australané si až do dubna tohoto roku dávali záležet, aby jejich útraty nepřevyšovaly jejich pravidelné příjmy, a střádali stranu. Trend se nicméně v květnu otočil.

Spotřebitelé svými útratami ukázali nejvyšší jistotu v dubnu tohoto roku, která dosáhla 11letého maxima. Jedná se tak o vysoký kontrast v porovnání se spotřebitelskou náladou, která upadla na 10leté minimum na začátku pandemie.

V září tohoto roku byl také průměrný roční příjem jednotlivce vyšší o 3100 australských dolarů, nicméně průměrné roční výdaje narostly také, a to o 4900 australských dolarů. John de New z Melbourne Institute toto přisuzuje obnově ekonomiky na začátku roku 2021, která přišla po dlouhém výpadku poptávky způsobené restrikcemi. Australané tak mají i přes navýšení útrat na svých účtech vysoké zůstatky.

Data signalizují zdravou obnovu ekonomiky s rostoucí spotřebou a celkovou jistotou spotřebitelů. V září tak průměrný Australan v měřítku finančního blahobytu celkově skóroval 50,1 bodu ze 100. Překvapením je, že výsledek byl před pandemií nižší, a to na hodnotě 47,3 bodu. Výsledky mohou být překvapující, nicméně řada makro a mikro ekonomických faktorů má pro výsledek vysvětlení.

Australané na začátku pandemie v pocitu nejistoty zredukovali svojí spotřebu, čímž začali navyšovat finanční úspory. Vše bylo navíc podpořeno vládními programy jako JobKeeper a JobSeeker.

Dalším překvapením bylo, že přes dlouhotrvající přísné restrikce a lockdowny, státy Vicktoria a NSW vykázaly velice dobré výsledky. Překonalo je pouze Australian Capital Territory.

Australian Capital Territory zaznamenalo 53 bodů, stát Victoria 52,6 a NSW 49,9 bodu. Jižní Austrálie zaznamenala 49,4 bodu, dále následovala Západní Austrálie se 49,2 bodu, Tasmánie se 48,5 bodu, Queensland se 46,5 bodu a Severní Austrálie čítající 46 bodů.

Report by proveden institucí Melbourne Institute na základě pěti faktorů pro měření blahobytu občanů.


Zdroj: https://www.news.com.au/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Správa majetku, nemovitosti