Austrálie se do konce roku 2022 zbaví polystyrenových obalů

Některé státy již zakázaly jednorázové plastové tašky, brčka a takeaway boxy. Firmy v Austrálii hledají alternativy k odstranění jednorázových plastových obalů.

Polystyren se vyznačuje lehkou váhu, dobrou odolností a vynikajícími izolačními schopnostmi, které jsou vhodné pro přepravu léků nebo potravin. Nicméně stále se jedná o plast značně zatěžující životní prostředí.

Ilustrační fotografie

Federální vláda se chce do konce roku 2022 zbavit plastových produktů, které končí na skládkách. To zahrnuje polystyren, plastové tašky, příbory i plastové takeaway boxy. Podle záznamů úřadu pro životní prostředí, Australané každoročně spotřebují přibližně 3,4 miliónu tun plastů. Přičemž pouze 320 000 tun jich je recyklováno.

Austrálie každým rokem importuje přibližně 52,000 tun polystyrenu pro izolační účely i pro jednorázové obaly bílého zboží nebo nábytku. Přibližně jedna čtvrtina tohoto materiálu je recyklována, a zbytek končí na skládkách.

Největší řetězec s kancelářskými potřebami Officeworks začal používat výplně obalů z recyklovaných kartonových krabic. Šéf společnosti Swenson přiznává, že nahrazení bublinkových fólií je náročnější a zabere více času.

Ředitelka společnosti Planet Protector Packaging sídlící v Sydney Joanne Howarth věří, že její cesta bude pro polystyren znamenat jeho konec. Společnost vyrábí tak zvané woolpacks – obalové výplně vyrobené z přebytků vlny. Holwarth slibuje, že její obaly nahradí vlastnosti polystyrenu, bez toho aniž by zatěžovaly životní prostředí.

Věří, že právě její technologie by mohla nahradit polystyren. Podařilo se jí totiž plně nahradit i isolační schopnosti polystyrenu. Její obaly jsou již nyní používány pro přepravu ryb nebo léků. A vyzdvihuje, že k výrobě používá nevyužitou, odpadní vlnu z výroben.

Jak si tedy Austrálie v přechodu na alternativy polystyrenu stojí? Brooke Donnely, která je výkonnou ředitelkou organizace Australian Packaging Covenant, říká, že spousta podniků již přešla na alternativní řešení, a věří, že přechod firem na ekologické obaly do konce roku 2022 bude splněn.

Zdroj: www.abc.net.au
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.