Australská vláda otevírá dveře investicím do čistější energie z uhlí a plynu

Technologie zachycování a ukládání karbonových emisí zajišťující čistější energii z uhelných a plynových elektráren získá nárok na vládní finanční podporu.

Projekty souvisící se získáváním čistější energie z uhlí a plynu, by brzy mohly být financovány vládou Commonwealth prostřednictvím agentur financujících čistou energii. Vláda tím reaguje na analýzu jejich $2bilionového fondu na podporu klimatu, který pomáhá firmám financovat projekty snižující jejich karbonové emise.

Výsledkem průzkumu je, že zmíněné agentury, by měly mezi sebou spolupracovat napříč sektory, což otevírá cestu pro financování projektů, zaměřujících se na snižování emisí produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami. Doposud byly tyto agentury výrazně limitované. 

Oznámení tedy otevírá dveře financováním projektů snižujících emise produkované elektrárnami na zemí plyn a uhlí, například již zmíněnému zachycováním a ukládáním produkovaného karbonu (Carbon Capture and storage CCS). Technologie spočívá v zachycování emisí z uhelných elektráren a elektráren na zemní plyn nebo z jiných průmyslových odvětví. Zachycené karbonové emise jsou poté ukládány v podzemí.

Koalice zároveň odsouhlasila změnu zákona, který umožní fondu klimatických řešení podílet se na projektech CCS. Koalice oznámí podrobnosti plánovaných investic obsahující detaily ohledně splnění stanovených cílů snižování emisních norem 2030 koncem tohoto roku.

Zdroj:  https://www.abc.net.au/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade a Sydney

Pravidelné novinky e-mailem