Australský stát Victoria výstavbou větrných a solárních elektráren docílil rekordního snížení emisí

Za období let 2005–2008 se podařilo snížit emise o rekordních 17 procent. Victoria by tak mohla dosáhnout cíl nulových emisí s pětiletým předstihem.

Austrálie si stanovila dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Victoria by tak mohla splnit plán již s pětiletým předstihem. Vyplývá to z nejnovějšího modelu Greenhouse gas performance data systému za předpokladu, že by stát pokračoval ve snižování stejným tempem jako doposud.

Nejnovější záznamy evidují snížení emisí v energetickém sektoru mezi lety 2005-2018 o rekordních 17 %. Výsledek je tak významných krokem ke splnění ambiciózního cíle, jež stanovuje 50% snížení skleníkových plynů do roku 2030. Bez pochybností k tomu významně přispělo i uzavření uhelné elektrárny Hazelwood v březnu 2017.

Data za stejné období pak navíc ukazují, že s ohledem na ekonomiku státu Victoria se emise snížily o 41 %.  Na počet obyvatel pak došlo ke snížení o 36 %, z 24,8 na 15,8 tun CO2 na osobu. Navíc pokud si Victoria současné tempo udrží, je pravděpodobné, že dosáhne 40% redukce do roku 2025, 59% pak do roku 2030 a nulových emisí do roku 2045.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie. 
Zdroj: https://reneweconomy.com.au/
• Oblasti podnikání: Energetika