Australští výrobci potravin se potýkají s nerovnými podmínkami na trhu

Potravinový sektor v Austrálii disponuje velkým množstvím zastaralé infrastruktury, a to činí domácí výrobce méně konkurenceschopné.

Ředitelka Tanya Bardenová úřadující ve Food and Grocery Council, jež reprezentuje domácí výrobce a dodavatele potravin upozorňuje, že díky probíhajícímu přesunu výroby potravin za oceán v posledních deseti letech, nyní musí domácí průmysl čelit značným výzvám. Upozorňuje, že pro zajištění silnějšího růstu domácí produkce je třeba situaci řešit.

Tanya zdůraznila, že potravinové odvětví čelí výzvám, které se nevyskytují v ostatních průmyslových odvětvích.  Jako model uvádí data za posledních 10 let, kde lze vidět jak na sobě vstupní a prodejní ceny závisí. V praxi by se tak rostoucí náklady měli úměrně projevit ve finální ceně produktů. V potravinovém průmyslu ale za posledních 10 let vzrostly náklady na produkci o 50%, zatímco prodejní ceny vzrostly pouze o 25%. Toto je specifické pouze pro potravinový průmysl.

Paní Bardenová uvádí, že za nárůstem nákladů stojí stoupající ceny energií, komodit a transportních služeb. Sky News Business Editor Ross Greenwood poukázal, že importované produkty jsou za velice nízké ceny, a to vytváří značnou konkurenci pro ty australské. Vyzdvihl, že pravidla nejsou pro domácí výrobce nijak rovná. Pokud se podíváte do zahraničí, tak mnoho států má silné a dlouhotrvající programy, které firmám finančně přispívají na vývoj, modernizaci linek i výrobu potravin.

Austrálie se tak vystavuje riziku, že zůstane pozadu. Potravinový sektor disponuje velkým množstvím zastaralé infrastruktury, a to činí domácí výrobce méně konkurenceschopné. Za poslední roky to lze vidět i na značném nárůstu importu.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury
CzechTrade Austrálie.
Zdroj: www.skynews.cz
• Oblasti podnikání: Obchod | Potravinářský průmysl