Automatizovaná výroba je pro švédský průmysl klíčovým faktorem budoucnosti

Automatizace výroby a atraktivita práce v automatizovaném průmyslu je nyní hlavní diskutované téma ve Švédsku.

Rozvoj automatizace ve švédském průmyslu nyní postupuje rychle. Podle nové zprávy „Industry Trend Monitor“, kterou zveřejnila společnost Elmia ve spolupráci s Fairlink, think tankem AutomaTHINK a Ny Teknik, většina lidí věří, že automatizace a výroba jsou oblasti, v nichž budou požadavky na dovednosti v budoucnu největší, následované digitalizací a digitálními nástroji. Analýza také jasně ukazuje, že největší výzvou švédského průmyslu je přimět mladé lidi, aby chtěli pracovat v tomto odvětví. Vyplynulo to z výzkumu, kdy tento názor mělo téměř 45 procent respondentů.

Automatizace výroby ve Švédsku bude nezbytná, aby zůstala konkurenceschopná. Nedávné statistiky ukazují, že Švédsko má méně investic do počtu robotů než například ve srovnání s počtem průmyslových pracovníků. To je něco, co musíme brát vážně, a tento trend se odráží také v Industry Trend Monitor, říká Tomas Berg, předseda Švédské Asociace pro automatizaci a člen AutomaTHINK.

Industry Trend Monitor je nástroj vyvinutý společností Elmia spolu s think tankem AutomaTHINK, analytickou společností FairLink a novinami Ny Teknik. Účelem je zmapovat a vytvořit obrázek švédské průmyslové společnosti, přičemž průzkum je největší svého druhu. Přibližně 1200 lidí pracujících především v průmyslu odpovědělo na otázky zaměřené na zaměstnance a trendy.

Obraz průmyslu mezi respondenty je pozitivní s velkou vůlí i velkým potenciálem. Podle analýzy se obory dělí podle budoucích požadavků na způsobilost. Téměř polovina dotázaných se domnívá, že budou nutné velké změny. Druhá polovina, obvykle mladší respondenti, si myslí, že jde pouze o drobné změny.

„Je to pravděpodobně proto, že mladší lidé jsou již zvyklí na vysoké tempo a vyrostli s rychlým technologickým rozvojem. Nemají pocit, že se vývoj vyvíjí tak rychle, což je velmi pozitivní, protože jde o budoucnost švédského průmyslu,“ říká Stefan Gustafsson Ledell, ředitel odvětví průmyslu Elmia AB a předseda společnosti AutomaTHINK.

Podle Industry Trend Monitor je to právě stupeň inovací a úroveň technologie, díky které je společnost přitažlivá pro mladé lidi. I toto uvedlo až 45 procent respondentů, bez ohledu na věk a velikost společností, pro které pracují.

„Tento trend je velmi zajímavý a je to něco, o čem si nemyslím, že mnoho lidí,“ komentuje Joakim Norlén, generální ředitel SINF a člen AutomaTHINK.

Monitor průmyslových trendů bude prováděn dvakrát ročně. Během jarních průzkumů se zaměřují na zaměstnance a trendy, na podzim technologie a trendy.

Postupující robotizace ve Švédsku skýtá i exportní příležitosti pro české vývozce, především z řad strojírenských firem. Kancelář CzechTrade ve Stockholmu je připraven pomoci firmám jak individuálně, tak i organizací účasti českých firem na největším švédském strojírenském veletrhu Elmia Subcontractor, který se uskuteční v Jönköpingu ve dnech 10.–13. 11. 2020.

Připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
S využitím zdroje: Ny Teknik (www.nyteknik.se)

Pravidelné novinky e-mailem