Až 64 % Japonců chce pracovat i po dosažení důchodového věku

Především kvůli obavě z nedostatku financí plánují téměř dvě třetiny Japonců pracovat i po svých 60. narozeninách.

Ukázal tak průzkum, který v srpnu provedla ósacká pojišťovna Nippon Life Insurance Company mezi 7543 respondenty. 38,7 % účastníků průzkumu by rádo pokračovalo v současné práci, 25,3 % z nich by pak po dosažení důchodového věku změnilo své zaměstnání. Až 40 % z těch, kteří by rádi pokračovali v práci i po dosažení 60 let, si představuje jako ideální věk odchodu do důchodu mezi 65 až 69 lety. 31,2 % pak uvedlo, že plánují pracovat nad povinný rámec pouze několik let, a to maximálně do 64 let. Naopak 11,7 % by nemělo problém s prací po dosažení 75. narozenin.

Dle současných zákonů jsou japonské firmy povinny umožnit svým zaměstnancům pracovat až do 65 let. S ohledem na stále rapidní stárnutí populace a stále se prohlubující nedostatek pracovní síly vstoupí příští duben v platnost revize, která umožní v případě zájmu zaměstnancům pokračovat ve stávajícím zaměstnání až do dosažení 70. narozenin.

Zajímavé zjištění přinesl průzkum i o informovanosti Japonců o důchodech či penzijních připojištěních; 62,1 % z respondentů uvedlo, že neví, na jak vysoký důchod budou mít nárok. Většina účastníků průzkumu dále akcentovala důležitost vlastních úspor, kdy v průměru bylo uváděno 30 mil. ‎¥ (cca 6 mil. Kč) jako nutné minimum.

Zdroj: Mainichi
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu 
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Japonsko