AŽD Praha dobývá chorvatský trh

Česká společnost ve velmi silné konkurenci podala nejvýhodnější nabídku na zabezpečení trati Hrvatski Leskovac – Karlovac.

Na veřejnou zakázku vypsanou na realizaci prací na řídících a zabezpečovacích podsystémech v rámci projektu rekonstrukce a zdvoukolejnění úseku trati Hrvatski Leskovac – Karlovac bylo podáno celkem pět nabídek a tu s nejnižší cenou podala společnost AŽD Praha. Nabídka české společnosti jako jediná byla v rámci projektované ceny prací. 

AŽD Praha se již řadu let aktivně snaží prosadit se na velmi konkurenčním, ale i velmi perspektivním trhu země, která nedávno vstoupila do EU a čerpá významné prostředky z Fondů EU. Chorvatská železniční infrastruktura je v nezáviděníhodném stavu a proto bude prioritou pro státní investice minimálně během následujících 10 let.

V období 2021 až 2027 se totiž v Chorvatsku do dopravní infrastruktury proinvestuje 6 miliard EUR, a to především z nového víceletého finančního rámce EU se mají financovat projekty výstavby a modernizace dopravní infrastruktury v celém Chorvatsku.

Největší důraz bude kladen právě na modernizaci železniční infrastruktury, a to na dokončení tzv. Nížinné trati (větev Koridoru Vb, zahrnující dokončení modernizace úseku Záhřeb – maďarská státní hranice, modernizaci úseku Záhřeb – Karlovac a výstavbu nového úseku vedeného mnoha tunely v úseku Karlovac – Rijeka) a modernizaci celé chorvatské části Koridoru X (trať Záhřeb – Bělehrad).

Do tří let by tak měly být dokončeny tyto konkrétní projekty: modernizace a elektrifikace úseku Zaprešić – Zabok, rekonstrukce stávající a výstavba druhé koleje v úseku Záhřeb – státní hranice s Maďarskem, modernizace a elektrifikace trati Vinkovci – Vukovar, a také rekonstrukce stávající a výstavba druhé koleje v úseku Hrvatski Leskovac (Záhřeb) – Karlovac (celková hodnota uvedených projektů je více než 1 miliarda EUR).

Také se plánuje i realizace dalších projektů na Koridoru X, a to rekonstrukce železničního úseku Dugo Selo (Záhřeb) – Novska za 500 mil. EUR, zahrnující obnovu 72 km trati a čtyř nádraží, a rekonstrukce úseku Okučani – Vinkovci za obdobnou částku 500 mil. EUR, zahrnující obnovu 131 km trati a 12 nádraží a 13 zastávek. 

Navíc se v novém programovém období plánuje i rekonstrukce úseku Nížinné trati: výstavba druhé koleje a modernizace úseku Škrljevo – Rijeka – Jurdani. Cena projektu modernizace 30 km tratě byla odhadnuta na 270 mil. EUR. Nejnáročnějším projektem bude jistě modernizace úseku Oštarije – Škrljevo v délce 114 km za 1 miliardu EUR.

V rámci projektu Nížinné trati se plánuje i modernizace trati M202 Záhřeb – Rijeka, úseku Karlovac – Oštarije. Výše projektu se odhaduje na 400 mil. EUR. Současně bude probíhat i projektová příprava pro modernizaci tzv. Lické trati, která vede do Splitu.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chorvatsko.
Zdroj: Večernji list
• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Zahraničí