Zdroj: CzechTrade

Ázerbájdžán má Státní agenturu pro vodní zdroje

Prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev podepsal Dekret o zlepšení hospodaření v oblastech vodních zdrojů, vodního hospodářství a meliorací.

Tímto výnosem se na bázi Státní agentury pro vodní zdroje, která spadá pod Ministerstvo pro mimořádné situace, zřizuje Ázerbájdžánská státní agentura pro vodní zdroje (AGAVR). Státní firmy Azersu a Meliorace a vodní hospodářství s veškerým svým majetkem přecházejí do podřízenosti právě pod AGAVR.

Ilustrační fotografie

Kabinet ministrů Ázerbájdžánu byl pověřen, aby do pěti měsíců připravil a předložil prezidentovi návrh struktury a Stanov AGAVR, jakož i jejího personálního obsazení. Pro konzultace spojené s tímto úkolem bude přizvána renomovaná mezinárodní poradenská společnost.

Kabinet ministrů také do jednoho měsíce zajistí převod státního majetku, který byl v rozvaze Státní agentury pro vodní zdroje do AGAVR.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán. 
Zdroj: oficiální stránky prezidenta Ázerbájdžánské republiky

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme