Zdroj: CzechTrade

Ázerbájdžán zakázal dovoz automobilů starších deseti let

Hlavním cílem nařízení je ochrana života a zdraví lidí, životního prostředí, snižování množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší a podpora zlepšení situace životního prostředí v Ázerbájdžánu.

Struktura osobních automobilů v Ázerbájdžánu z hlediska dat uvedení na trh je následující: do dvou let 2 %; 2-5 let 3 %; 5-10 let 11,9 %. Podíl aut starších 10 let přesahuje 80 %.

Ilustrační fotografie

Příležitosti, které vzniknou omezením dovozu automobilů starších než 10 let, jsou stimulace dovozu ekologických hybridních a elektrických vozidel do země; modernizace vozového parku; snížení počtu případů vedoucích k dopravním nehodám; zvýšení počtu vozidel šetrných k životnímu prostředí.

Urychlení změn integruje program Národních priorit sociálně-ekonomického rozvoje Ázerbájdžánu do roku 2030. Jeho aplikace do praxe povede ke snížení emisí uhlíku a zdravějšímu životnímu prostředí; stimulaci výroby automobilů v zemi; zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v automobilovém průmyslu.

Od 1. ledna 2019 je dovoz automobilů s elektromotorem do Ázerbájdžánu osvobozen od daně z přidané hodnoty. Od 1. ledna 2022 je rovněž osvobozen od DPH dovoz elektronabíječek pro elektromobily a hybridní automobily.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán. 
Zdroj: trend.az

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí

Doporučujeme