Ázerbájdžán zjednodušuje celní systém

Od 1. ledna 2021 bude zahájena implementace vylepšeného projektu „Zjednodušené prohlášení – elektronický obchod“. Tato inteligentní celní správa byla dočasně pozastavena kvůli aktuální situaci v zemi a nyní bude uživatelům představena ve vylepšené podobě.

Od 1. ledna bude povinné deklarovat zásilky jednotlivců a objednávky ze zahraničí prostřednictvím přepravních společností a aplikace Smart Customs. Podrobné informace o používání aplikace lze získat na oficiálních webových stránkách Státního celního výboru a na jeho účtech na sociálních sítích.

Projekt přispěje k transparentnější a rychlejší implementaci elektronického obchodování, zlepší úroveň služeb, eliminuje promarněný čas, zajistí přehlednost, minimalizuje kontakty mezi občany a úředníky, zpřehlední celní statistiky a efektivně využije dostupné zdroje.

Zdroj: Státní celní výbor
Zpracoval kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán.
• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí