Banky ztrácejí zájem o půjčky průmyslu

Objem průmyslových úvěrů za rok klesl o 10 %.

V lednu až září se průmyslová produkce v Kazachstánu zvýšila o 3,3 % na 21,4 bilionu tenge. Hnací silou růstu byla výroba i těžba. Ve zpracovatelském průmyslu vzrostla výroba o 3,5 % ročně. Nejvíce úvěrů bylo poskytnuto podnikům zabývajícím se těžbou ropy a zemního plynu: 158,1 miliardy tenge, tj. 44,6 % celkových úvěrů v těžebním průmyslu. Půjčky podnikům na těžbu kovových rud činily 104,4 miliardy tenge a podnikům na těžbu uhlí a hnědého uhlí – 28,5 miliardy tenge.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.