Zdroj: CzechTrade

Bělehrad bude mít novou hlavní autobusovou stanici

Srbské hlavní město Bělehrad by v horizontu 6 měsíců mělo mít plně funkční novou hlavní autobusovou stanici přemístěnou do dopravně výhodnější lokality.

Primátor Bělehradu Aleksandar Šapić uvedl, že díky finanční podpoře ve výši 915 milionů dinárů (7,8 milionu eur) od srbské vlády může hlavní město vstoupit do poslední fáze výstavby hlavní autobusové stanice, která se má přesunout na novou lokalitu v Novém Bělehradě. Plné kapacity stanice by dle stávajících plánů mělo být dosaženo již v roce 2024.

Ilustrační fotografie | Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Tomu velkou měrou napomůže i dokončení dopravního obchvatu okolo Bělehradu, který na jedné straně autobusům usnadní příjezd na centrální stanici a na straně druhé uleví centru města, které je v současnosti přetížené nadměrnou dopravou. 

Základní kámen nové hlavní autobusové stanice byl položen v roce 2018 na místě, kde se do té doby nacházel bělehradský největší bleší trh. Do této doby byly do výstavby uloženy finanční prostředky v celkové hodnotě přes 20 milionů euro a doposud byl vybudován systém perónů a položeny základy staniční haly.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.
Zdroj: biznis.rs

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme