Bělehradské letiště uvedlo do provozu vlastní solární elektrárnu

Tato solární elektrárna pomůže letišti snížit emise oxidu uhličitého ročně až o 900 tun. Provozovatelem nové solární elektrárny bude přímo operátor letiště, společnost Belgrade Airport.

Zařízení bude ročně produkovat přibližně 1,13 milionu kWh elektrické energie, což je hodnota srovnatelná se spotřebou 430 srbských domácností. 

Ilustrační fotografie

Ředitel bělehradského letiště Francois Berisot uvedl, že spuštěním vlastní solární elektrárny se společnost snaží aplikovat princip ekologické udržitelnosti a přiblížit se plnění závazku uhlíkové neutrality do roku 2050.

Bělehradské letiště prokázalo svoje ekologické smýšlení již v minulosti například výstavbou vlastní čističky odpadních vod, plynové teplárny nebo zařízení na zpracování tuhého odpadu, a podle vyjádření ředitele Berisota bude v tomto trendu pokračovat i v budoucnosti. 

Samotná elektrárna je v bezprostřední blízkosti letištních budov v bělehradské místní časti Surčin a jejích 3000 fotovoltaických panelů se rozprostírá na ploše přes 15 900 m2.

Zdroj: rs.n1info.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí