Belgická Lovaň se stala evropským hlavním městem inovací

Belgická Lovaň vyhrála ocenění za podporu inovací.

Belgická Lovaň letos získala ocenění od Evropské komise a stala se evropským hlavním městem inovací pro rok 2020. Komise ocenila zejména skvělé novátorské koncepty města a modely správy, které dohromady vytváří rámec umožňující převést nápady do reálného světa. Lovaň je šestým městem, které tuto cenu získalo.

Podle zástupců Lovaně je cílem vytvořit zde jednu z tzv. evropských laboratoří budoucnosti. Mezi oblasti, na které se chce město zaměřit, patří například změna klimatu, přechod na oběhové hospodářství, vzdělávání či zdravotní péče. Lovaň v rámci ocenění získala finanční podporu ve výši jednoho milionu eur z výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020. Dalších pět oceněných měst (Kluž, Espoo, Helsingborg, Valencie a Vídeň) získalo 100 000 eur. 

Zdroj: Evropská komise
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Belgie
• Témata: Inovace a startupy
• Teritorium: Belgie