Zdroj: CzechTrade

Belgie čelí žalobě od Evropské komise

Evropská komise se rozhodla předložit Belgii Soudnímu dvoru Evropské unie za nesprávné provedení směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem.

V Belgii podle Evropské komise nedochází k dodržování směrnice proti vyhýbaní se daňovým únikům, a proto se rozhodla podat žalobu u Soudního dvora Evropské unie. Platná verze Směrnice EU 2016/1164 proti vyhýbání se daňovým povinnostem obsahuje pět právně závazných opatření proti zneužívání, která mají být uplatňována všemi členskými státy v boji proti běžným formám agresivního daňového plánování.

Ilustrační fotografie

Cílem je stanovit minimální standardy ochrany před daňovým únikem právnických osob v celé EU a zároveň zabezpečit, aby bylo podnikatelské prostředí spravedlivější a stabilnější. Tato směrnice umožňuje členským státům, kde se nachází mateřská společnost nadnárodní firmy, zdanit zisky dosažené kontrolovanou zahraniční společností v jiném členském státě, pokud daň zaplacená v zahraničí je nižší než polovina daně, kterou by měla zaplatit v mateřském státě (pravidlo CFC).

Sleva na dani by měla být poskytnuta společnostem za všechny daně, které již zaplatily v zahraničí. To však neumožňuje belgické právo. Daňový poplatník si nemůže odečíst ze své daňové povinnosti daň již zaplacenou ovládanou zahraniční společností ve státě daňové rezidence, což uvádí belgickou legislativu do rozporu se směrnicí.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Evropská komise zaslala výzvu belgickým orgánům už 2. 7. 2020, následovalo odůvodněné stanovisko ze dne 1. 12. 2021, ve kterém Belgii požádala, aby do dvou měsíců změnila své právní předpisy. Po neuspokojivé odpovědi se Komise rozhodla postoupit Belgii Soudnímu dvoru Evropské unie.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Belgie.
Zdroj: ec.europa.eu

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Ostatní | Služby

Doporučujeme