Zdroj: CzechTrade

Belgie se chystá zvýšit kapacitu pobřežní větrné energie

Belgie má cíl realizovat co největší podíl dodatečné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na moři při co nejnižších nákladech.

Vláda v tomto ohledu chystá tendr, který bude probíhat v souladu s tamní legislativou a s evropskými pravidly veřejné podpory. Jedná se především o realizaci dodatečné výroby v zóně princezny Alžběty (PEZ) v rozsahu 3,15 až 3,5 GW. Tento cíl umožňuje nejpozději do roku 2030 realizovat 5,4 až 5,8 GW větrné energie na moři.

Ilustrační fotografie

Právní rámec má mimo jiné pomoci Belgii dodržovat závazky na evropské úrovni a také závazky v rámci podmínek Pařížské dohody o klimatu. Zveřejnění prvního výběrového řízení je naplánováno na rok 2024. Do roku 2029 má být uvedeno do provozu první nové offshore zařízení na výrobu elektřiny. Nyní probíhají předběžné studie, které mají být dokončeny v roce 2024.

Více o Předběžné studii provedené belgickou vládou v rámci výběrového řízení na pobřeží.

V rámci výběrového řízení budoucích větrných elektráren je třeba věnovat zvláštní pozornost bodům:

  • vypracování indikativního plánu pro první nové zařízení na moři;
  • posílení připojení k elektrické síti a přenosové síti;
  • přijímání opatření ve funkci organizace offshore nabídkového řízení.

Termín zprovoznění prvního větrného parku závisí zejména na potřebných povoleních pro nezbytné posílení pobřežní sítě projektu Ventilus a projektu Boucle du Hainaut, kdy je důležité, aby v rámci harmonogramu povolení těchto projektů nedošlo k velkému zpoždění, neboť by to mělo dopad na harmonogram celého rozvoje zvyšování kapacity energie z pobřežních zdrojů.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Belgický provozovatel přenosové soustavy poskytne rozšíření Modular Offshore Grid pro připojení budoucích větrných farem k elektrické síti. Provozovatelem je belgická společnost Elia, která je mimo jiné zodpovědná za projekty Ventilus a Boucle du Hainaut.

Více o Veřejná konzultace k výběrovému řízení na větrné elektrárny na moři v zóně princezny Alžběty

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Belgie.
Zdroj: economie.fgov.be/

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme