Biopotraviny jsou v Polsku stálé populárnější

Internetový prodej je nový distribuční kanál, který se za poslední dva roky velmi dynamický rozvíjel.

Trhu s biopotravinami v Polsku dosahuje hodnoty 1,36 miliardy zlotých. Oproti předchozímu roku to znamená nárůst o deset procent. Ekologické povědomí ve společnosti roste a vše nasvědčuje tomu, že trend nadále potrvá. Pandemie nečekaně pomohla změnit stravovací návyky. Trend v příštích letech posílí zřejmě i právní předpisy EU a dotační programy na podporu ekologického zemědělství jako součást politiky udržitelného rozvoje a obnovitelné energie.

Vyhlídky pro polský trh biopotravin jsou velmi dobré. Jejich podíl na celkových potravinách je na nízké úrovni (přibližně 0,5 %) oproti zemím ze Západní Evropy. Potenciál pro růst je tak obrovský. Podle zprávy Ekologické potraviny v Polsku 2021 se za poslední dva roky počet internetových obchodů specializujících se na prodej biopotravin zdvojnásobil. V současné době se na prodej biopotravin specializuje 150 e-shopů.

Zdroj: ceo.com.plZpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí