Bohatí a solidární: Kdo za letošek zaplatí vyšší daň z příjmů?

Zaměstnanci a podnikatelé, kteří v roce 2018 vydělali přes 1 439 000 korun, zaplatí vyšší daň z příjmů než ostatní. Jedná se o takzvanou solidární daň, která je jedinou stopou daňové progrese v Česku.Progresivní daň se platí z ročního příjmu vyššího, než je 48násobek průměrné měsíční mzdy. Jinými slovy: ti, kteří mají minimálně čtyřikrát vyšší příjmy, než je tuzemský mzdový průměr, si každý rok na jaře připlatí na daních desítky tisíc.

Solidární daň představuje sedm procent z příjmu poníženého o výdaje. Ačkoli byla vždy vlajkovou lodí ČSSD, zavedla ji už v roce 2013 Nečasova vláda.

Průměrná mzda se zvyšuje každoročně a stále rychleji, proto se každý rok výrazně zvedá i příjmová hranice pro ty, kteří do skupiny „solidárních boháčů“ patří. Loni byl limit 1 355 136, letos 1 438 992, a v roce 2019 naroste dokonce na 1 569 552 korun.

Více informací najdete v našem speciálu Daně z příjmů za rok 2018.

Ti bohatší musejí přirážku přiznat každý rok v daňovém přiznání. V růžovém formuláři je bude zajímat řádek 59 Solidární zvýšení daně podle paragrafu 16a zákona.

Dávku plátci neodvádějí z celého příjmu, ale právě jen z výdělků nad limit. Zároveň to znamená, že pokud podnikatelé předloni i loni vydělali stejnou částku, zaplatí v roce 2019 na solidární dani méně než letos.

Příklad

Živnostník Novák měl za roky 2017 i 2018 hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 2 424 840 milionu korun. Po odečtení slev je jeho daňový základ 2 400 000 korun. Klasická daň z příjmu u něj představuje v obou letech 360 000 korun (15 procent z 2 400 000). Jenže na solidární dani už za letošek ušetří. Zatímco za rok 2017 činila daň 73 140 korun (tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 355 136), letos po zvýšení limitu to bude jen 67 270 Kč (tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 438 992).


Z pronájmu přirážku neplatíte

Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ daně z podnikání (příjmy minus výdaje). Z dalších vedlejších příjmů, tedy z kapitálu, pronájmu, výher apod. se solidární daň do státní pokladny neodvádí.

„Lidé, kteří v roce 2018 prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového majetku, solidární daň neplatí. Pokud ale nesplnili podmínky pro osvobození tohoto příjmu od daně z příjmu fyzických osob, budou z něj muset odvést běžnou daň,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi výrazně neprodělají, a to především proto, že s rostoucím výdělkem nad zmíněných 1 439 000 korun neroste sociální pojištění. V praxi to znamená, že ať vyděláte 1,5 nebo 3 miliony korun ročně, zaplatíte stejně vysoké pojistné.

Nejvyšší částka, již mohou OSVČ za rok 2018 zaplatit sociálce, činí 420 185 korun (tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné mzdy). Každý majitel živnostenského listu totiž platí na důchodové pojištění 29,2 procenta z tzv. vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí z celého příjmu a není pro něj stanoven žádný strop.

Odpočty daň nesníží

Na výši solidární daně nemají vliv ani uplatněné daňové odpočty, například odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočty penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření či odpočet životního pojištění. Odpočty snižují pouze základ daně podléhající patnáctiprocentní dani z příjmu fyzických osob.

Klasické slevy, především slevu na poplatníka ve výši 24 480 korun ročně, uplatnit můžete a do výše solidární daně se nepatrně promítnou.

I zaměstnanci vyrazí na finanční úřad

Zatímco živnostníci jsou zvyklí podávat daňové přiznání každoročně, zaměstnanci tuto povinnost nemají, pokud si nepřivydělávají samostatně výdělečnou činností.

Výjimku ale tvoří právě plátci solidární daně. Jste-li zaměstnancem, který si letos vydělal více než 1,44 milionu, daňové přiznání podat příští rok musíte. A to stejně jako OSVČ, to jest do počátku dubna, případně do začátku července, svěříte-li ho daňovému poradci. Pro úplnost dodejme, že solidární daň zaměstnanců se vypočítává z hrubé, nikoliv superhrubé mzdy. Zaměstnanci od roku 2017 navíc vyplňují jednodušší a pouze dvoustránkové daňové přiznání.

Jakub Procházka