Ekonomové a instituce zhoršují odhady růstu HDP Brazílie pro příští rok

Na zhoršení odhadu ekonomiky mělo vliv více faktorů. Jedním z hlavních je zvyšující se inflace.

Největší brazilská komerční banka Itaú například v minulém týdnu snížila svůj odhad růstu brazilského HDP za rok 2022 na 0,5 %. Ostatní instituce a ekonomové také svoje odhady růstu na příští rok výrazně snížili.

Itaú kromě snížení odhadu z předešlých 1,5 % na aktuálních 0,5 % také zvýšila očekávanou nezaměstnanost. Na konci tohoto roku předpovídá nezaměstnanost ve výši 12,1 %, v prosinci roku 2022 pak dokonce 12,5 %.

Na zhoršení odhadu ekonomiky mělo vliv více faktorů. Jedním z hlavních je zvyšující se inflace. XP Investimentos, která nabízí investice pro drobné i větší investory v Brazílii, například v minulém týdnu poupravila svůj odhad letošní inflace z 7,3 %, což byl odhad na začátku září, na 8,4 %.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Jako příčinu uvádí prohlubující se energetickou krizi, růst ceny spotřebitelského koše ze srpna a také růst velkoobchodních cen. I ona snížila předpověď HDP na další rok, ne však tak drasticky jako banka Itaú, z předchozích 1,7 % na 1,3 %.

Dalším z faktorů je očekávané zpomalení globálního růstu v následujícím roce a s tím spojená nižší poptávka po komoditách jako ocel, která je jedním z hlavních brazilských vývozních artiklů. V neposlední řadě to je pak již výše zmíněná energetická krize a její možné zhoršení a s tím spojený tlak například na omezování výroby v důsledku šetření energie.

Mírný pokles průmyslové produkce byl již zaznamenám v minulých týdnech, ale to bylo jen v řádu jednotek procent. Pokud by ale energetická krize pokračovala i v následujícím roce, možný dopad na snížení produkce, a to nejen průmyslové, by mohl být větší.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: g1.globo.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí