Brazilské firmy opět začaly nabírat zaměstnance

Poprvé od začátku pandemie přijaly firmy v Brazílii více zaměstnanců než propustily.

V měsíci červenci byl pozitivní rozdíl mezi přijatými zaměstnanci (1 043 650) a zaměstnanci propuštěnými (912 640) ve výši 131 010. Nejvíce se na pozitivním rozdílu podílely tyto segmenty:

  • průmysl (53 590),
  • stavebnictví (41 986),
  • zemědělství (23 027),
  • obchod (28 383).

Negativní rozdíl byl pak nejpatrnější ve službách (-15 948). Z regionů pak nejvíce přispěly jihovýchod (34 157) a severovýchod (22 664), následované jihem (20 128), středo-západem (14 084) a severem (13 297).

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroj: g1.globo.com

Pravidelné novinky e-mailem