Brazílie: Prodeje v brazilském sektoru stavebních materiálů rostou

Sektor materiálů využívaných ve stavebnictví, jako cement, ocel a ocelové konstrukce, zaznamenává v posledních měsících nebývalý růst, což přimělo institut FGV k zrevidování odhadu ročního propadu v tomto segmentu z předchozích -7 % na aktuálních -2,8 %.

Premiantem v růstu prodejů je cementárenský sektor, který v měsíci září zaznamenal růst 21,4 %, oproti stejnému měsíci minulého roku. Kumulovaně pak v tomto segmentu došlo za prvních 9 měsíců roku k růstu 9,4 % oproti stejnému období v roce 2019.

Ocel a ocelové konstrukce využívané ve stavebnictví pak v prvních 9 měsících roku dosáhly stejných prodejů jako v roce předchozím. Tento segment odpovídá 37,6 % celkové produkce oceli v Brazílii.

Dalším odvětvím, které se veze na pozitivních výkonech stavebního průmyslu, jsou producenti instalatérského zboží, baterií, sprch a doplňků do koupelen či kuchyní. Výrobce Lorenzetti zaznamenal roční růst tržeb o 22 % a celkově počítá s nárůstem 15 % až 16 % na roční bázi.

V minulém měsíci dosáhl sektor stavebních materiálů růstu 3,8 %, oproti stejnému období minulého roku, a měsíční průměrný růst za 3. čtvrtletí roku 2020 byl na úrovni 3,5 procenta.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroj: valor.globo.com
• Teritorium: Brazílie