Brazílie vyváží méně hovězího do Číny, ale hodnota celkového vývozu v únoru vzrostla

Prodeje v tunách v únoru byly ve výši 131 227, což znamenalo pokles oproti lednovým 135 451. Fakturovaná částka ale byla v únoru o 3 % vyšší než v lednu.

I přes snížené objemy v tunách byla fakturovaná částka vyšší, což je přisuzováno rostoucí oblibě brazilského masa na světových trzích a z toho plynoucího zvyšování ceny. Aktuální propad poptávky v Číně a Hongkongu, hlavně z důvodu postupující nejistoty ohledně koronaviru, kdy došlo k výraznému snížení nákupů v únoru v porovnání s lednem ve výši 19,3 %, neměl na celkový objem exportu takový vliv.
Co však vývozcům masa problémy způsobuje, je nedostatek pracovních sil v Číně při vylodění dováženého masa v tamějších přístavech.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroj: valor.globo.com, g1.globo.com

Pravidelné novinky e-mailem