Brazilský export zemědělské produkce překonal v červnu všechny rekordy

Vývoz zemědělské produkce dosáhl v červnu 10,17 mld. USD a byl nejvyšším měsíčním vývozem od roku 1997, kdy se s touto statistikou začalo. V porovnání se stejným měsícem roku 2019 šlo o 24,5% nárůst.

Hlavním vývozním produktem je dlouhodobě sója, jejíž export byl v červnu roku 2019 v hodnotě 3,53 mld. USD v porovnání s letošními 5,42 mld. USD. To odpovídá nárůstu o více než 50 %. Naloděno bylo více než 13,8 milionu tun. Největším nákupčím byla se 70 % Čína.

Vývoz masných produktů také překonal rekordy pro prodeje v měsíci červnu. Z více než poloviny se na hodnotě 1,41 mld. USD podílelo maso hovězí, následované kuřecím a vepřovým. Čína se jako nákupčí podílela z poloviny na vepřovém a hovězím mase, ze čtvrtiny na kuřecím.

U cukrové třtiny došlo k takřka dvojnásobnému exportu v porovnání s rokem 2019, což bylo zapříčiněno problémy se sklizní této komodity v Indii a Thajsku. Pro brazilskou produkci se tak otevřely trhy, které bývají za běžných okolností zásobeny těmito dvěma producenty.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroj: g1.globo.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Brazílie