Brazilská vláda probírá snížení cel v rámci Mercosulu

Ministr ekonomie Paulo Guedes a brazilské ministerstvo zahraničních věcí uvažují o snížení importních tarifů v rámci Mercosulu (sdružení jihoamerických zemí Argentiny, Brazílie, Uruguaye a Paraguaye).

Mercosul je sdružení volného obchodu, avšak výraz volný obchod je nutné brát s rezervou, neboť mezi jednotlivými zeměmi existují bilaterární cla. Brazilská vláda však aktuálně zvažuje jejich plošné snížení o 20 %.

Běžný importní tarif je u většiny produktů 14 %, některé segmenty však operují i s vyššími sazbami, jako například dovoz automobilů a obuvi s tarifem 35 %, textil 30 %, víno 17 % nebo stroje a vybavení 16 %. Ministerstvo ekonomie se tímto krokem snaží navázat na sliby z roku 2019, kdy plánovalo snížení tarifů na polovinu, ale po změně prezidenta v Argentině nebylo pokračováno v jednání o úpravách tarifů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie. 
Zdroj: 
valor.globo.com