Brazilský prezident podepsal zákon o finanční podpoře pro nejchudší obyvatele

Dávka by měla být vyplácena v hodnotách mezi 150 a 375 brazilskými reály za měsíc a měla by se týkat přibližně 46 milionů rodin. V předchozím roce byla dávka vyplacena 68 milionům obyvatel.

Aktuálně schválená podpora bude vyplácena v následujících čtyřech měsících a první splátka proběhne v průběhu dubna. Nárok na podporu bude mít vždy jedna osoba z rodiny a výše dávky bude odvozena od velikosti příjmu za celou rodinu a také od počtu jejich členů. Další podmínkou je, že minimálně jeden člen rodiny již musel obdržet tuto podporu v minulém roce.

Brazilská vláda zavedla tento příspěvek v minulém roce jako reakci na začátek pandemie a omezení možností osob, které mívaly neformální zaměstnání, na kterých závisela obživa rodiny. Týkalo se to hlavně velmi rozšířených typů činností jako uklízečky, chůvy či pečovatelé. Podpora však byla i pro formální zaměstnání nebo drobné podnikatele, kteří v průběhu začátku pandemie přišli o svůj zdroj příjmů.

Po postupném snižování příspěvku v druhé polovině roku 2020 a jeho následném zrušení v prosinci, avšak s další vlnou pandemie v lednu a únoru vyvstala potřeba jeho znovuzavedení. Nižší příjmové vrstvy totiž místo očekávaného návratu do pracovního procesu začátkem roku spadly do ještě větších problémů a poznamenalo je také zdražování základních potravin.

Situace v posledních dvou týdnech (rekordní nárůsty nakažených a obětí a pomalé očkování) ukazuje, že tento příspěvek je velmi potřebný a může svým způsobem pomoci v omezení nutnosti přesunů chudší vrstev za zaměstnáním. Nižší příjmové vrstvy totiž využívají ve velké míře hromadnou dopravu a plná metra a autobusy přispívají k neustálému šíření nákazy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: exame.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí