Británie bude s Japonskem jednat o FTA

Krátce po zahájení rozhovorů o nové obchodní smlouvě s USA se britská vláda chystá v blízké době zahájit i oficiální jednání s Japonskem. Od dohody si slibuje nárust ve vzájemné obchodní výměně až o 15 miliard liber.

Základem smlouvy by se měla stát již existující dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem, jež je v platnosti od 1.února 2019. Londýn ale doufá, že se mu podaří dojednat i nové benefity pro své exportéry, a to především v oblasti e-commerce a tvůrčích odvětví. Vláda dále očekává, že z odstranění obchodních bariér budou nejvíce profitovat výrobci textilu a poskytovatelé odborných a finančních služeb.

Dle dostupné vládní analýzy lze po uvedení dohody v platnost očekávat, vedle již zmíněného nárustu v obchodní výměně o 15 miliard liber, i roční úsporu 33 miliard liber na clech. V dlouhodobém horizontu by se pak dohoda měla projevit i v růstu mezd, a to až o 800 miliónů liber. V neposlední řadě by dohoda měla samotnému britskému hospodářství přinést ročně až 1,5 miliardy liber, tedy přibližně 0,07 HDP. 

Londýnská vláda vnímá tato jednání, která budou podobu trvání pandemie probíhat pouze prostřednictvím videokonferencí, také jako první krok ke vstupu do CPTPP (Komplexní a progresivní dohoda pro transpacifické partnerství), největší zóny volného obchodu v Tichomoří. V návaznosti na jednání s Japonskem proto plánuje v blízké době začít obdobné rozhovory i s Austrálií a Novým Zélandem a věří, že do roku 2022 by se mohli různé dohody o volném obchodu týkat až 80 % veškerého britského exportu. 

Zdroj: Nikkei, Japan Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu

Pravidelné novinky e-mailem