Zdroj: CzechTrade

Britské domácnosti masivně instalují solární panely

Skoro tři čtvrtiny veškeré nově přidané solární energie do národní sítě v roce 2022 pocházelo právě z instalací v domácnostech. Jedná se o nejrychlejší tempo růstu od roku 2016.

Tento růst nabízí zajímavé obchodní příležitosti pro české exportéry v oblasti solární energie a digitalizace sítě. Jedním z hlavních faktorů, který pohání tento trend, je aktuální energetická krize, která přiměla domácnosti hledat udržitelné alternativy a snižovat svou závislost na dražších konvenčních zdrojích elektřiny.

Ilustrační fotografie

Růst cen energií vytváří u obyvatel Británie tlak na nalezení ekonomičtějších a ekologičtějších řešení, což vede k růstu poptávky po instalaci solárních panelů na střechách domů.

Dalším klíčovým aspektem je pokles nákladů na fotovoltaické panely a baterie, díky kterému se stává solární energie cenově dostupnější. Technologický pokrok a masovější výroba panelů a baterií snižují jejich cenu, což vede k rychlejšímu návratu investic do solárních instalací pro britské domácnosti.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Pro české exportéry v oboru solární energie se v tomto vzrůstajícím trendu nabízí perspektivní obchodní příležitosti. Zatímco samotné solární panely a baterie jsou nejlogičtějšími obchodními příležitostmi, opomíjeny by neměly být ani nároky samotných distributorů energie.

Nárůst domácích instalací je rozhodně pozitivní, avšak decentralizace výroby energie s sebou nese svá úskalí. Poradenská společnost NTT DATA UK&I zdůrazňuje primárně zvýšené nároky na digitalizaci celého systému a zlepšení možností monitorování sítě. Právě zde je zajímavá příležitost pro technologické společnosti, které se v sektoru pohybují.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.
Zdroj: Solar Power Portal

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme