Zdroj: CzechTrade

Bruselská vláda poskytne obcím až 30 milionů eur

Velká úleva pro bruselské čtvrti. Vláda poskytne 19 obcím úvěr až do výše 30 milionů eur. V plánu je tak pomoci mimo jiné i v plánované energetické transformaci, financování penzí a dalších položek.

Obrovská úleva pro obce hlavního města, tak se dá zhodnotit krok, který uskutečnila bruselská vláda v rámci pomoci tamním orgánům v boji s indexací mezd a vysokými cenami energií. Reaguje na vývoj rozpočtu radnic, kterým se výdaje zvýšily meziročně o 9 % (rok 2022 a 2023) a příjmy v některých případech dokonce klesaly. 

Sám ministr připustil dva problémy, které situaci se zadluženými obcemi způsobují. Prvním důvodem jsou rostoucí náklady na důchody, důsledkem kterých se finanční tíseň tamních orgánů zhoršila a velký podíl na tom nese také stárnutí populace.

Dalším problémem jsou rostoucí úrokové sazby, které znemožňují obcím, aby mohly splácet jejich dluhy. A v neposlední řadě se tato pomoc dotkne i překonávání výzev vyplývajících z energetické transformace. 

Vládní pomoc, bude poskytnuta pouze za určitých podmínek a dodržení opatření, které obce musí přijmout ke zlepšení své rozpočtové a finanční situace. Jedná se například o odstraní nedobytné pohledávky, vytvoří rezervy a omezí nákladů. Obcím, které podmínky splní, bude vyplacena vládní pomoc v průběhu následujících dvou let. 

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Belgie.
Zdroj: Brusselstimes.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice | Služby
• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme