Zdroj: CzechTrade

Bruselská vláda poskytne obcím až 30 milionů eur

Velká úleva pro bruselské čtvrti. Vláda poskytne 19 obcím úvěr až do výše 30 milionů eur. V plánu je tak pomoci mimo jiné i v plánované energetické transformaci, financování penzí a dalších položek.

Obrovská úleva pro obce hlavního města, tak se dá zhodnotit krok, který uskutečnila bruselská vláda v rámci pomoci tamním orgánům v boji s indexací mezd a vysokými cenami energií. Reaguje na vývoj rozpočtu radnic, kterým se výdaje zvýšily meziročně o 9 % (rok 2022 a 2023) a příjmy v některých případech dokonce klesaly. 

Ilustrační foto

Sám ministr připustil dva problémy, které situaci se zadluženými obcemi způsobují. Prvním důvodem jsou rostoucí náklady na důchody, důsledkem kterých se finanční tíseň tamních orgánů zhoršila a velký podíl na tom nese také stárnutí populace.

Dalším problémem jsou rostoucí úrokové sazby, které znemožňují obcím, aby mohly splácet jejich dluhy. A v neposlední řadě se tato pomoc dotkne i překonávání výzev vyplývajících z energetické transformace. 

Vládní pomoc, bude poskytnuta pouze za určitých podmínek a dodržení opatření, které obce musí přijmout ke zlepšení své rozpočtové a finanční situace. Jedná se například o odstraní nedobytné pohledávky, vytvoří rezervy a omezí nákladů. Obcím, které podmínky splní, bude vyplacena vládní pomoc v průběhu následujících dvou let. 

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Belgie.
Zdroj: Brusselstimes.com

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice | Služby

Doporučujeme