Zdroj: CzechTrade

Budoucí rizika pohledem firem z kanadského Québecu

Analýza Aviva Canada ukázala, že hlavní obavou firem sídlících v Québecu je přerušení jejich obchodní činnosti kvůli environmentálním rizikům a přírodním katastrofám.

Nová analýza Aviva Canada odhalila, že společnosti se sídlem v provincii Québec se výrazně liší od svých protějšků ze zbytku Kanady, co se týče jejich očekávání budoucích výzev a rizik pro podnikání.

Unikátnost québeckého pohledu byla odhalena novou dotazníkovou rešerší Aviva Canada Risk Insights Report, která se zaměřuje na analýzu aktuálně očekávaných rizik očima vlastníků malých a středních podniků a představitelů multinárodních korporací se sídlem v Kanadě. Aviva Canada oslovila celkem 1500 kanadských společností rozličných velikostí a zaměření.

Podle výsledků dotazníků je hlavním rizikem podle québeckých firem přerušení jejich obchodní aktivity z důvodu environmentálních rizik a přírodních katastrof, jako jsou povodně a extrémní počasí. Tyto výsledky jsou v rozporu s pohledem firem z ostatních provincií Kanady, kde environmentální rizika obsadila pouze pátou příčku. 

V celokanadském měřítku jsou pro firmy vnímány nejpalčivější následující rizika:

  • opatření ve jménu veřejného zdraví
  • kyberbezpečnost
  • fyzické a mentální zdraví zaměstnanců
  • nedostatek kvalifikované pracovní síly
  • přerušení podnikatelské činnosti, včetně přerušení dodavatelských řetězců

„Klimatické a environmentální obavy québeckých podnikatelů by podle mého názory měly být hlavní výzvou. Věříme, že shromažďování dat je prvním krokem k pochopení rizik kolem nás a pomoci québeckým firmám stát se více odolnými,“ uvedl Jason Storah, CEO Aviva Canada.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: Canadian Manufacturing

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí