Bulharsko chystá projekty na zvýšení energetické efektivity

Bulharsko připravuje financování budoucích projektů na zvýšení energetické efektivity v průmyslu, posílení role obnovitelných zdrojů energie, zlepšení stavu životního prostředí a omezení uhlíkových emisí. To vše v souladu s aktuálními plány Evropské komise (tzv. European Green Deal) a bulharskými závazky.

Bulharsko by podle nejnovějších zpráv mělo obdržet 458 mil. EUR z Fondu pro spravedlivou transformaci, což by mělo zemi pomoci s postupným přechodem od průmyslových sektorů s největším objemem uhlíkových emisí k zelené ekonomice, útlumu těžby a využití fosilních paliv.

Bulharská rozvojová banka plánuje nasměrovat min. 15 % svého úvěrového portfolia do projektů v oblasti energetické efektivity a ekologických inovativních projektů. V následujících třech letech se zaměří na zelené investice, výstavbu obnovitelných zdrojů energie, zmenšení uhlíkové stopy atd.

Dále bylo oznámeno, že čtveřice bulharských bank projevila zájem o zapojení do projektů v rámci portfolia pro energetickou efektivitu a inovace financovaného ze strukturálních a investičních fondů EU přes Operační program Inovace a konkurenceschopnost 2014–2020. Úvěry v tomto portfoliu budou zaměřeny na podporu MSP i velkých společností takřka ve všech sektorech ekonomiky se zaměřením na dvě hlavní oblasti – energetickou efektivitu (cca 60 %) a inovace (40 % prostředků). Celkový objem prostředků může přesáhnout 400 mil. BGN.

S ohledem na chystané změny v politice EU jako celku a vytyčené cíle v boji se změnou klimatu se jedná o prioritní oblasti, na něž se musí místní vláda zaměřit, aby mohla splnit přijaté závazky. Z toho plynou i možnosti pro české firmy, které se touto problematikou zabývají a měly by situaci v Bulharsku sledovat. Ekonomický úsek zastupitelského úřadu v Sofii je připraven poskytnout případným zájemcům další informace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

Pravidelné novinky e-mailem