Bulharsko poskytlo malým a středním podnikatelským subjektům 36 milionů eur

Bulharská vláda se snaží podpořit malé a střední podnikatele formou grantů v nelehké covidové situaci.

Malé a mikropodniky dostaly 1500 až 5000 EUR na překonání ekonomických důsledků krize covid-19. Granty v celkové výši 36 milionů EUR spadají pod operační program „Inovace a konkurenceschopnost“. Dalších 100 milionů eur v grantech má být rozděleno na podporu středních podniků, oznámil prostřednictvím sociálních médií premiér Bojko Borisov.

Zdroj: 29.08.2020 https://www.bnr.com/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii  

Pravidelné novinky e-mailem