Nový podnikatelský grantový program v Bulharsku zaměřený na velké společnosti

Bulharská vláda se snaží zamezit masivnímu propouštění.

Bulharské státní orgány oznámily nový režim podnikových grantů zaměřený na větší společnosti. Minimální výše grantů bude 30 000 BGN (15 000 EUR) a maximální – 100 000 BGN. (51 tis. EUR). Tato částka bude 1 % z ročního obratu společnosti za rok 2019.
V rámci opatření bylo vyčleněno celkem 156 milionů BGN (80 milionů EUR). Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu operačního programu Inovace a konkurenceschopnost.

Podpora je zaměřena na společnosti, které nevyužily jinou formu státní podpory, aby si udržely své zaměstnance v době krize covid-19.

Zdroj: 23.05.2020 https://bnr.bg
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii

Pravidelné novinky e-mailem