Bulharsko potvrzuje plány na vstup do eurozóny do roku 2024

Ke splnění cíle přijmulo Národní plán pro zavedení eura v Bulharsku.

Bulharsko znovu potvrdilo svůj původní cíl, kterým je přijetí eura od začátku roku 2024. Nyní je jasné, že proces by měl proběhnout bez přechodného období a datum přijetí eura by se mělo shodovat s jeho oficiálním zavedením jako národní měny.

To vyplývá ze shrnutí Národního plánu pro zavedení eura v Bulharsku, který byl přijat na zasedání Koordinační rady pro přípravu Bulharské republiky na členství v eurozóně, kterému společně předsedá guvernér bulharské národní rady Banka (BNB) Dimitar Radev a ministr financí Asen Vassilev.

Dokument popisuje principy, institucionální a právně-regulační rámec pro přijetí eura a hlavní činnosti pro úspěšné zavedení jednotné měny. Orientační datum členství v měnové unii je zachováno k 1. lednu 2024. Přepočet bude proveden použitím pevně stanoveného směnného kurzu mezi eurem a levem. Po celý leden budou obě měny souběžně zákonným platidlem.

Návrh národního plánu bude předložen k veřejné diskusi před jeho schválením Radou ministrů.


Dokument se věnuje všem důležitým operativním činnostem a opatřením, která by měli účastníci v rámci přípravy na zavedení eura – provést v rámci procesu přijímání jednotné měny. Definuje pravidla pro přepočet cen a dalších hodnot, vysvětluje postupy pro směnu hotovosti a pro převod vkladů a půjček v BGN s pevnými a plovoucími úrokovými sazbami. Dále definuje postup zavedení euro bankovek a mincí do oběhu.   

Zdroj: https://novinite.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko.

 
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí