Bulharsko vloni vyplatilo 844 milionů lev z Programu rozvoje venkova

Platby v rámci mechanismů zemědělského trhu v roce 2019 činily 56 978 490 bulharských lev, z toho 35 220 486 lev z EZZF a 21 758 004 lev z národních fondů.

V loňském roce bylo podepsáno 1378 smluv a podle výroční zprávy Státního fondu zemědělství a Platební agentury za rok 2019 schválené Radou ministrů bylo v rámci Programu rozvoje venkova (RDP) 2014–2020 vyplaceno 844 340 088 BGN.

V kampani 2019 bylo v rámci režimů a opatření spravovaných prostřednictvím přímých plateb přijato 106 726 žádostí. Přímé platby v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) činily 1 528 739 225 BGN.

Platby v rámci mechanismů zemědělského trhu v roce 2019 činily 56 978 490 BGN, z toho 35 220 486 BGN z EZZF a 21 758 004 BGN z národních fondů.

Platby ve výši 61 886 BGN byly provedeny v rámci operačního programu pro rybářský sektor 2007–2013. Z programu pro námořní dopravu a rybolov na období 2014–2020 bylo vyplaceno celkem 32 573 992 BGN. V režimu investiční podpory k 31. prosinci 2019 byly obdrženy platby ve výši 1 866 658 BGN. Během účetního období bylo vyplaceno 153 půjček a bylo poskytnuto 144 nových půjček v hodnotě 813 323 BGN.

V loňském roce bylo vyplaceno 154 029 152 BGN v rámci 26 krátkodobých režimů podpory, z nichž mělo prospěch 30 568 zemědělců.

Zdroj: 22.04.2020 https://www.novinite.com/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii

Pravidelné novinky e-mailem