Mezinárodní tendr na stavbu stanice Rail Baltica a návazné infrastruktury na Riga International Airport

Byl vyhlášen další z tendrů v projektu Rail Baltica.

Dne 3. listopadu oznámil Eiropas Dzelzceļa līnijas, Ltd., realizační orgán projektu Rail Baltica v Lotyšsku, vyhlášení mezinárodního stavebního tendru pro stanici Rail Baltica a návazné infrastruktury v rámci rižského mezinárodního letiště.
Kaspars Vingris, předseda představenstva Eiropas Dzelzceļa līnijas, uvedl, že tato stanice bude prvním propojením vysokorychlostní tratě a letecké přepravy v Baltských zemích. Od dodavatele bude požadována plná integrace nové stanice, železniční tratě, veškerých systémů a struktur do stávající infrastruktury a vytvoření moderního a multifunkčního komplexu obsluhy cestujících, který bude napojen na letištní terminál pro cestující. 
Pro dodavatele byly stanoveny vysoké kvalifikační požadavky: zkušenost se stavbou veřejných budov, železničních tratí a taktéž nových silnic. Požadavky nastavené pro výběr dodavatele mají zabezpečit pokračování provozu letištní infrastruktury a obchodních aktivit v letištních prostorách během stavby infrastruktury pro Rail Baltica. Nadto paralelně se stavbou stanice Rail Baltica bude probíhat rozšíření letištního terminálu pro cestující a naplánována je také stavba nové kontrolní věže pro leteckou přepravu.
Mezinárodní tendr je naplánován do dvou fází. Ta první bude zahrnovat výběr uchazečů, který by měl proběhnout do ledna 2020. Druhá fáze je plánována pro předkládání návrhů uchazečů, vyjednávání o smlouvě do konce r. 2020 a zahájení stavebních prací v r. 2021. Podle aktuálních odhadů by hodnota zakázky mohla dosáhnout 250–280 mil. eur. Částka bude upřesněna při vyhlášení druhé fáze tendru.
Jakožto v celém projektu Rail Baltica, má být financování získáno pro každou etapu stavby zvlášť a bude žádáno od EU CEF fondů.

Zdroj: Rail Baltica, 3. listopad 2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga

Pravidelné novinky e-mailem